สินค้า

เกษตรกรไทย

ค้นหา

เพิ่มสินค้าของคุณ ฟรี!

หมวดหมู่
บ้านพัก เลี้ยงช้าง เกษตรอินทรีย์ บ้านพัก เลี้ยงช้าง เกษตรอินทรีย์

บ้านพัก เลี้ยงช้าง เกษตรอินทรีย์ : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากไร่อ้อมกอดภูเขา

ราคา: 700 บาทต่อ ซื้อขั้นต่ำ:

ข้าวหลามไรซ์เบอรรี่ ข้าวหลามไรซ์เบอรรี่

ข้าวหลามไรซ์เบอรรี่ : แปรรูปจาก#บ้านไร่ข้าวหลาม

ราคา: 50 บาทต่อชุด ซื้อขั้นต่ำ: 10 ชุด

ผักกาด ผักกาด

ผักกาด : ผักจากแตงเนอร์เชอรี่

ราคา: 20 บาทต่อกิโลกรัม ซื้อขั้นต่ำ: 10 กิโลกรัม

น้ำเม่าเบอรี่เข้มข้น 100 % น้ำเม่าเบอรี่เข้มข้น 100 %

น้ำเม่าเบอรี่เข้มข้น 100 % : แปรรูปจากน้ำเม่าเบอรี่อินแปง

ราคา: 100 บาทต่อ ซื้อขั้นต่ำ: 12

เผือกหอม เผือกหอม

เผือกหอม : ผักจากสวนพี่เลี้ยง สายฝน คชรัตน์

ราคา: 50 บาทต่อกิโลกรัม ซื้อขั้นต่ำ: 20 กิโลกรัม

กล้วยทอดพร้อมปรุงรส กล้วยทอดพร้อมปรุงรส

กล้วยทอดพร้อมปรุงรส : แปรรูปจากผลผลิตเกษตรสันติสุขน่าน

ราคา: 50 บาทต่อกิโลกรัม ซื้อขั้นต่ำ: 1 กิโลกรัม

ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ : ผักจากOil88888@hotmail.com

ราคา: 80 บาทต่อ ซื้อขั้นต่ำ:

: แปรรูปจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพ่อจันทร์ที ประทุมภา

ราคา: 35 บาทต่อซอง ซื้อขั้นต่ำ: 3 ซอง

ถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาว : ผักจากแตงเนอร์เชอรี่

ราคา: 50 บาทต่อกิโลกรัม ซื้อขั้นต่ำ: 1 กิโลกรัม

ทานตะวันผักบุ้งเพาะงอก ทานตะวันผักบุ้งเพาะงอก

ทานตะวันผักบุ้งเพาะงอก : ผักจากสวนพี่เลี้ยง สายฝน คชรัตน์

ราคา: 120 บาทต่อกิโลกรัม ซื้อขั้นต่ำ: 10 กิโลกรัม

น้ำอ้อยออแกร์นิค น้ำอ้อยออแกร์นิค

น้ำอ้อยออแกร์นิค : แปรรูปจาก#บ้านไร่ข้าวหลาม

ราคา: 40 บาทต่อขวด ซื้อขั้นต่ำ: 10 ขวด

พันธุ์อ้อย พันธุ์อ้อย

พันธุ์อ้อย : ผักจากแปลงนา๑ไร่๑แสน

ราคา: 35 บาทต่อต้น ซื้อขั้นต่ำ: 3 ต้น

สวรส สวรส

สวรส : ผลไม้จากสวนบ้านไร่ในป่าใหญ่

ราคา: 60 บาทต่อโล ซื้อขั้นต่ำ: 5 โล

สวรส สวรส

สวรส : ผลไม้จากสวนบ้านไร่ในป่าใหญ่

ราคา: 60 บาทต่อโล ซื้อขั้นต่ำ: 5 โล

น้ำผึ้งป่าแท้100% น้ำผึ้งป่าแท้100%

น้ำผึ้งป่าแท้100% : แปรรูปจากผลผลิตเกษตรสันติสุขน่าน

ราคา: 120 บาทต่อขวด ซื้อขั้นต่ำ: 1 ขวด

น้ำตาลอ้อย น้ำตาลอ้อย

น้ำตาลอ้อย : แปรรูปจากไร่รักษ์หวาย

ราคา: 50 บาทต่อถุง ซื้อขั้นต่ำ: 15 ถุง

ข้าวสาร ข้าวสาร

ข้าวสาร : แปรรูปจากแม่ป้อม

ราคา: 60 บาทต่อ1 กก ซื้อขั้นต่ำ: 1 1 กก

มังคุดอัญมณี มังคุดอัญมณี

มังคุดอัญมณี : ผลไม้จากบ้านสวนดินหอม@จันท์ฮิ

ราคา: 100 บาทต่อกิโลกรัม ซื้อขั้นต่ำ: 5 กิโลกรัม

ชาผักหวานป่า ชาผักหวานป่า

ชาผักหวานป่า : แปรรูปจากเกษตรสุข

ราคา: 75 บาทต่อกระปุก ซื้อขั้นต่ำ: 5 กระปุก

พีเคแชมพู 500ml. พีเคแชมพู 500ml.

พีเคแชมพู 500ml. : สุขภาพและควาามงามจากสวนประกายพฤกษ์

ราคา: 180 บาทต่อขวด ซื้อขั้นต่ำ: 2 ขวด