เกี่ยวกับเรา

เกษตรกรไทย

ค้นหา

เกี่ยวกับเรา

เกษตรกรดอทคอม (Kasetakorn.com) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อเป็นเว็บไซต์ประกาศขายสินค้าทางการเกษตรออนไลน์สำหรับเกษตรกร
  2. เพื่อให้เกษตรกรได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย หรือติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ได้
  3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเกษตรกร

ทั้งนี้ในการพัฒนาเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยไม่หวังผลกำไร ส่วนการติดต่อลูกค้า การชำระเงิน ของลูกค้านั้น ลูกค้าสามารถชำระให้แก่เกษตรกรโดยตรงได้ทันที โดยทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนได้เสียด้วย

เว็บไซต์เกษตรกรดอทคอมนี้จัดทำโดยบริษัท หนุมานไอที จำกัด โดยกรรมการผู้จัดการเป็นลูกชาวนา หวังให้เว็บไซต์นี้ช่วยให้เกษตรกรได้สามารถเข้าถึงลูกค้าและองค์ความรู้ต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น