จุลินทรีย์ 5 ทหารเสือ

เกษตรกรไทย

ค้นหา

จุลินทรีย์ 5 ทหารเสือ

@จุลินทรีย์ 5 ทหารเสือ

จุลินทรีย์ระเบิดดิน 

ทำฮอร์โมนพืช น้ำหมักชีวภาพ  แบบพึ่งพาตนเอง

ย่อยสลายสารอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ให้พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที

ต่อเชื้อเพื่อใช้งานไม่รู้จักจบ 

 

695

รายการสินค้าจาก จุลินทรีย์ 5 ทหารเสือ

จุลินทรีย์ 5 ทหารเสือ

ราคา 50
ซื้อขั้นต่ำ 1

จุลินทรีย์ท้องถิ่น  5 จากแหล่งที่มา  

น้ำมาปั้นเป็นก้อนและบ่ม ในอาหารเลี้ยงเชื้อ  

นำไปต่อยอดใช้งาน ทำน้ำหมัก ย่อยปุ๋ย  ฮอร์โมนพืช ฯลฯ

PSB

ราคา 100
ซื้อขั้นต่ำ 10

แบคทีเรียสังเคราะหืแสง 

โซล่าเซลล์คนนอนนา

ราคา 100
ซื้อขั้นต่ำ 100

 โทรสอบถาม