ทอฝันแบ่งปันสุข

เกษตรกรไทย

ค้นหา

ทอฝันแบ่งปันสุข

@ทอฝันแบ่งปันสุข

ทำเกษตรแบบผสมผสานและเป็นการทำเกษตรปลอดภัย

706

รายการสินค้าจาก ทอฝันแบ่งปันสุข

หน่อไม้สด

ราคา 20
ซื้อขั้นต่ำ 200

หน่อไม้ไผ่หวานปลอดสารเคมีกินแล้วมีประโยชน์

ข้าวเหนียวแดง

ราคา 70
ซื้อขั้นต่ำ 10

ผลิตแบบอินทรีย์

กินแล้วดีสุขภาพแข็งแรง