ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพ่อจันทร์ที ประทุมภา

เกษตรกรไทย

ค้นหา

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพ่อจันทร์ที ประทุมภา

@ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพ่อจันทร์ที ประทุมภา

เป็นทั้งศูนย์เรียนรู้และศูนย์ฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์หัวไร่ปลายนา

มีทั้งหลักสูตร4คืน5วัน 2คืน3วัน 1คืน2วัน

มีองค์ความรู้มากมายเกี่ยวกับการทำเกษตรอย่างไรให้อยู่รอด ให้รู้จักการพึ่งตนเอง พึ่งพาธรรมชาติ ดูแลรักษาธรรมชาติ และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ เพื่อเป็นบำนาญชีวิต

817

รายการสินค้าจาก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพ่อจันทร์ที ประทุมภา

ยอดอ่อนผักหวานป่า

ราคา 20
ซื้อขั้นต่ำ 10

ราคา 35
ซื้อขั้นต่ำ 3

ราคา 35
ซื้อขั้นต่ำ 3