น้ำเม่าเบอรี่อินแปง

เกษตรกรไทย

ค้นหา

น้ำเม่าเบอรี่อินแปง

@น้ำเม่าเบอรี่อินแปง

เครือข่ายอินแปงดำเนินการส่งสริมการปลูกหมากเม่าซึ้งเป็นพืชท้องถิ่นบนเทือกเขาภูพานมานานกว่า30 ปี โดยการปลูกธรรมชาติแบบ ผสมผสานกับพืชชนิดต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อให้ได้มาซึ้งคุณภาพของผลเม่า อีกทั้งได้ทำระบบการตรวจแปลงรับรองมาตรฐานอินทรีย์ซึ้งได้รับเป็นโรงงานแรกที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ นอกจากจะส่งเสริมในด้านเกษตรกรรม การพัฒนาชีวิตและเพิ่มรายได้คนในชุมชนคือ เป้าหมายสูงสุดของเครือข่ายอินแปง 

797

รายการสินค้าจาก น้ำเม่าเบอรี่อินแปง

น้ำเม่าเบอรี่พร้อมดื่ม

ราคา 40
ซื้อขั้นต่ำ

น้ำหมากเม่าพร้อมดื่ม (Ready to drink of Mao berry Juice) ขนาด 180 ม.ล. ทางเราได้คัดสรรผลเม่าอินทรีย์ที่มีทั้งผลดำและผลแดงอย่างละ 50% ผ่านกระบวนการพิถีพิถันในกรรมวิธีที่สะอาดและมีคุณภาพโดยการ บีบ อัด ต้มเพื่อให้ได้มาซึ่งรสชาติอร่อยและสัมผัสรสชาติความเปรี้ยวอมหวานของผลเม่าทำให้ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า เป็นยาระบายอ่อนๆ สามารถรับประทานได้ทุกวัน เหมาะสำหรับทุกเภททุกวัย

น้ำเม่าเบอรี่ เช้มช้น 100%

ราคา 35
ซื้อขั้นต่ำ 12

น้ำหมากเม่าเข้มข้น 100 %( Pure 100%of Mao Berry Juice)  ขนาด 45cc  ทางเราได้คัดสรรผลเม่าอินทรีย์ที่มีผลดำล้วน100%และมีความหวาน 15-20 บริค ซึ่งไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลและน้ำ ผ่านกระบวนการพิถีพิถันในกรรมวิธีที่สะอาดและมีคุณภาพโดยการ บีบ อัด ต้มเพื่อให้ได้มาซึ่งรสชาติที่หอมหวานจากผลดำที่มีความสุกเต็มที่และได้คุณประโยชน์สูงสุด สามารถรับประทานได้ทุกวัน เหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพ ทุกเภททุกวัย ดื่มก่อนนอนทุกวันเป็นประจำ

น้ำเม่าเบอรี่เข้มข้น 100 %

ราคา 100
ซื้อขั้นต่ำ 12

น้ำเม่าเบอรี่เข้มข้น 100 % ขนาด 150 ม.ล.ทางเราได้คัดสรรผลเม่าอินทรีย์ที่มีผลดำล้วน100%และมีความหวาน 15-20 บริค ซึ่งไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลและน้ำ ผ่านกระบวนการพิถีพิถันในกรรมวิธีที่สะอาดและมีคุณภาพโดยการ บีบ อัด ต้มเพื่อให้ได้มาซึ่งรสชาติที่หอมหวานจากผลดำที่มีความสุกเต็มที่และได้คุณประโยชน์สูงสุด สามารถรับประทานได้ทุกวัน เหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพ ทุกเภททุกวัย