องค์ความรู้

เกษตรกรไทย

ค้นหา

โครงการ 1 ไร่ 1 แสน

แนวคิดและความสำเร็จของโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ที่ช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด มีการบริหารจัดการน้ำ พืช และปศุสัตว์ อย่างผสมผสาน ทำให้พื้นที่ขนาดเล็กมีผลผลิตที่หลากหลาย สามารถนำมาจำหน่ายได้หลายอย่าง ซึ่งต่างจากเกษตรเชิงเดี่ยวที่ต้องใช้พื้นท...

เปิดความรู้ต่อ