องค์ความรู้

เกษตรกรไทย

ค้นหา

หลักการบริหารจัดการน้ำด้วยโคก หนอง นา โมเดล

  หลักการบริหารจัดการน้ำด้วยโคก หนอง นาโมเดล สื่อเรียนรู้ภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (What2Grow)

เปิดความรู้ต่อ

หลักการโคก หนอง นา โมเดล

หลักการโคกหนองนาโมเดลเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ตามสภาพพื้นที่หรือภูมิศาสตร์ ได้แก่ระดับพื้นที่สูงต่ำ ทิศทางลม และแสงแดด  

เปิดความรู้ต่อ