องค์ความรู้

เกษตรกรไทย

ค้นหา

รู้จักกับน้ำบาดาล

มาทำความรู้จักกับน้ำบาดาล และการออกแบบ การเจาะน้ำบาดาล การออกแบบบ่อในการกักเก็บน้ำ ตลอดจนการการดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาล

เปิดความรู้ต่อ