องค์ความรู้

เกษตรกรไทย

ค้นหา

สารอาหารของผลเม่า

คุณค่าทางโภชนาการของผลมะเม่า ต่อ 100 กรัม พลังงาน 75.2 กิโลแคลอรี โปรตีน 0.63 กรัม เส้นใย 0.79 กรัม คาร์โบไฮเดรต 17.96 กรัม กรดแอสพาร์ติก 559.43 มิลลิกรัม ทรีโอนีน 227.47 มิลลิกรัม ซีรีน 285.75 มิลลิกรัม กรดกลูตามิก 618,62 มิลลิกรัม โพรลีน 234.94 ไกลซีน 250.23 มิลลิกรัม อะล...

เปิดความรู้ต่อ