องค์ความรู้

เกษตรกรไทย

ค้นหา

ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง

การปลูกป่า 3 อย่างแต่ให้ประโยชน์ถึง 4 อย่าง เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตอยู่รอดได้ บางแห่งจะอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่าย คือ หลัก 4 พอ คือ พอกิน พอใช้ พออยู่ และพอร่มเย็น แต่มีความหมายเดียวกันกับป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง โดยเริ่มจากพืชที่อยู่ในพื้นที่ก่อน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ การปลูกป่าไว...

เปิดความรู้ต่อ

หลักการดิน น้ำ ลม ไฟ

หลักในการวางแปลนพื้นที่สำหรับการปลูกพืชและสร้างที่อยู่อาศัยโดยใช้หลัก ดิน น้ำ ลม และไฟ นั้นเป็นการวางแผนให้เข้ากับพื้นที่ โดยหลักการนี้นำมาจากหลักการของอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อาจารย์ยักษ์) ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง ชลบุรี โดยมีหลักการดังต่อไปนี้ ทำความเข้าใจ ดิน น้ำ ลม และไฟ ดิน...

เปิดความรู้ต่อ

หลักการโคก หนอง นา โมเดล

หลักการโคกหนองนาโมเดลเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ตามสภาพพื้นที่หรือภูมิศาสตร์ ได้แก่ระดับพื้นที่สูงต่ำ ทิศทางลม และแสงแดด  

เปิดความรู้ต่อ