องค์ความรู้

เกษตรกรไทย

ค้นหา

ทำเกษตรให้รุ่ง มุ่งสู่ธุรกิจ

เกษตรเป็นสิ่งที่ติดตัวคนเราเพราะเป็นการเริ่มต้นของอาหาร การสร้างอาหาร และการหาอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นของคนเรา หากไม่ทำแล้วคงต้องซื้ออาหารไปตลอดชีวิตซึ่งเป็นรายจ่ายถาวร เกษตรมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ก่อนใครคนไหนตั้งแต่มนุษย์กินเป็น แต่เกษตรกลับไม่พัฒนาคนที่ทำเกษตรต้องมาเริ่มต้น เริ่มต้น เริ่มต้น อยู่...

เปิดความรู้ต่อ

ต้นหมากเม่า

มะเม่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Antidesma puncticulatum Miq. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Antidesma bunius var. thwaitesianum (Müll.Arg.) Trimen, Antidesma thwaitesianum Müll.Arg.) จัดอยู่ในวงศ์มะขามป้อม (PHYLLANTHACEAE) น้ำหมากเม่าสกลนคร เป็นน้ำผลไม้ที่ทำจากผลหมากเม่า ซึ่งเป็นผลไม้ท้องถิ่นของภ...

เปิดความรู้ต่อ

รู้จักกับน้ำบาดาล

มาทำความรู้จักกับน้ำบาดาล และการออกแบบ การเจาะน้ำบาดาล การออกแบบบ่อในการกักเก็บน้ำ ตลอดจนการการดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาล

เปิดความรู้ต่อ

เอกสารประกอบการสอน เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร

เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อ การเกษตร รหัสวิชา TA 445 ได้เกิดจากการค้นคว้า หนังสือ เอกสาร ตำราเรียน แนวคิด และทฤษฎีจากผู้เขียนผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน รวมถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่รวบรวมขึ้น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในเนื้อหาและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึ...

เปิดความรู้ต่อ

ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง

การปลูกป่า 3 อย่างแต่ให้ประโยชน์ถึง 4 อย่าง เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตอยู่รอดได้ บางแห่งจะอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่าย คือ หลัก 4 พอ คือ พอกิน พอใช้ พออยู่ และพอร่มเย็น แต่มีความหมายเดียวกันกับป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง โดยเริ่มจากพืชที่อยู่ในพื้นที่ก่อน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ การปลูกป่าไว...

เปิดความรู้ต่อ

หลักการดิน น้ำ ลม ไฟ

หลักในการวางแปลนพื้นที่สำหรับการปลูกพืชและสร้างที่อยู่อาศัยโดยใช้หลัก ดิน น้ำ ลม และไฟ นั้นเป็นการวางแผนให้เข้ากับพื้นที่ โดยหลักการนี้นำมาจากหลักการของอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อาจารย์ยักษ์) ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง ชลบุรี โดยมีหลักการดังต่อไปนี้ ทำความเข้าใจ ดิน น้ำ ลม และไฟ ดิน...

เปิดความรู้ต่อ

หลักการโคก หนอง นา โมเดล

หลักการโคกหนองนาโมเดลเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ตามสภาพพื้นที่หรือภูมิศาสตร์ ได้แก่ระดับพื้นที่สูงต่ำ ทิศทางลม และแสงแดด  

เปิดความรู้ต่อ