ทำเกษตรให้รุ่ง มุ่งสู่ธุรกิจ

เกษตรกรไทย

ค้นหา

ทำเกษตรให้รุ่ง มุ่งสู่ธุรกิจ

เกษตรเป็นสิ่งที่ติดตัวคนเราเพราะเป็นการเริ่มต้นของอาหาร การสร้างอาหาร และการหาอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นของคนเรา หากไม่ทำแล้วคงต้องซื้ออาหารไปตลอดชีวิตซึ่งเป็นรายจ่ายถาวร

เกษตรมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ก่อนใครคนไหนตั้งแต่มนุษย์กินเป็น แต่เกษตรกลับไม่พัฒนาคนที่ทำเกษตรต้องมาเริ่มต้น เริ่มต้น เริ่มต้น อยู่ตลอดโดยเฉพาะประเทศไทยที่ขาดการต่อยอดเพราะเน้นแต่เกษตรเชิงเกษตร(ปลูกเอาให้ดีมีผลผลิต)แต่ไม่เน้นเกษตรที่ทำให้คืนต้นทุนและมีกำไรต่อยอดได้(เกษตรเชิงพาณิชย์) อีกทั้งใครที่เริ่มทำเกษตรต้องมาเริ่มใหม่ๆ  สาเหตุนี้เนื่องจาก ราคา(ตลาด) เพราะหากราคาสินค้าเกษตรดี  มีราคางาม เกษตรย่อมรุ่งเรืองเพราะมีทุกๆหน่วยงานให้การสนับสนุนสงเสริม แต่กลับกลายเป็นเพียงผักชีโรย(ปากว่าตาขยิบ)  เราจึงรวมกลุ่มเกษตรเชิงพาณิชย์ในกลุ่มเฟสบุ๊คชื่อ"ทำเกษตรให้รุ่ง มุ่งสู่ธุรกิจ" และได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนง รวมไปถึงกระทรวงพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจการค้าที่เป็นหัวเรือใหญ่ให้  เพราะสินค้าเกษตรไม่ได้มีราคาดีตลอดกาล หรือมีราคาเฉพาะของสดกินสด เรามีการแปรรูป สร้างผลิตภัณฑ์ ทำตลาด ตลอดไปจนถึงขายช่วงมีราคาและแหล่งกระจายสินค้า  เราพยายามแก้ปัญหา แนะนำ และบอกกล่าวเทคนิควิธีการในเรื่องปัญหาการเกษตร(เพาะปลูก) ปัญหาตลาด(ค้าขาย)  กฎหมาย(VAT) รวมไปจนถึงสภาวะเศรษฐกิจด้านเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนการลงทุน กำไร ดอกเบี้ย  ซึ่งอันที่จริงเราเกาจุดที่คันและให้นมเด็กที่ร้องหิว

750

ยังไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น