สารอาหารของผลเม่า

เกษตรกรไทย

ค้นหา

สารอาหารของผลเม่า

คุณค่าทางโภชนาการของผลมะเม่า ต่อ 100 กรัม

พลังงาน 75.2 กิโลแคลอรี โปรตีน 0.63 กรัม เส้นใย 0.79 กรัม คาร์โบไฮเดรต 17.96 กรัม กรดแอสพาร์ติก 559.43 มิลลิกรัม ทรีโอนีน 227.47 มิลลิกรัม ซีรีน 285.75 มิลลิกรัม กรดกลูตามิก 618,62 มิลลิกรัม โพรลีน 234.94 ไกลซีน 250.23 มิลลิกรัม อะลานีน 255.17 มิลลิกรัม วาลีน 57.36 มิลลิกรัม ซีสทีน 274.60 มิลลิกรัม เมทไธโอนีน 22.87 มิลลิกรัม ไอโซลิวซีน 226.78 มิลลิกรัม ลิวซีน 392.53 มิลลิกรัม ไทโรซีน 175.17 มิลลิกรัม ฟีนิลอะลานีน 317.70 มิลลิกรัม ฮีสทิดีน 129.43 มิลลิกรัม ไลซีน 389.08 มิลลิกรัม อาร์จินีน 213.33 มิลลิกรัม ทริปโตเฟน 189.00 มิลลิกรัม วิตามินบี 1 4.50 ไมโครกรัม วิตามินบี 2 0.03 ไมโครกรัม วิตามินซี 8.97 มิลลิกรัม

ข้อมูลจาก : กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานสกลนคร

แหล่งอ้างอิง : กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการงานศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกองโภชนาการ สถาบันราชมงคลจังหวัดสกลนคร

วิตามินอี 0.38 ไมโครกรัม ธาตุแคลเซียม 13.30 มิลลิกรัม ธาตุเหล็ก 1.44 มิลลิกรัม
642

ยังไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น