จักรพจน์ กิตติธีรณาณ

เกษตรกรไทย

ค้นหา

จักรพจน์ กิตติธีรณาณ

@chakapod2541@outook.co.th
1ไร่1แสน รุ๋น9 (พกฉ.)
412

รายการสินค้า

องค์ความรู้

แตงกวา

แตงกวาอินทรีย์ ทำด้วยจุลีทรีย์ รสโอชา กรอบอร่อย

เปิดความรู้ต่อ