สโนแพ นาเวียง

เกษตรกรไทย

ค้นหา

สโนแพ นาเวียง

@Pooksano
เป็นเกษตรกรที่นำเอาผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นของใช้และของกินเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
569

รายการสินค้า

องค์ความรู้

การทำสบู่น้ำไผ่

การเพิ่มมูลค่าจากน้ำไผ่ที่บริสุทธิ์ที่สกัดมาจากต้นไผ่โดยการนำมาแปรรูปเป็นสบู่โดยนำมาผสมกับสมุนไพรต่างๆเพื่อให้เข้ากับสภาพผิวของเราเอง

เปิดความรู้ต่อ