เพชรรุ่ง พุกกะเวส

เกษตรกรไทย

ค้นหา

เพชรรุ่ง พุกกะเวส

@บ้านสวนดินหอม@จันท์ฮิ
"พอดี ที่พอเพียง" บ้านสวนดินหอม เป็นสวนผลไม้อินทรีย์เล็กๆ ขนาด4ไร่ บนเขาซับแห่ง อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เราปลูกทุกอย่างที่กิน และกินทุกอย่างที่ปลูกด้วยการใช้จุลินทรีย์ดินหอม เป็นปัจจัยการผลิตหลักที่เราทำขึ้นเองด้วยสองมือของเราอย่างตั้งใจ ประณีต และมีพลังชีวิต
574

รายการสินค้า

องค์ความรู้

การปลูกทุเรียนอินทรีย์

ทุเรียน เป็นไม้ผลที่มีระบบรากไวต่อโรคพืช ดังนั้นในการปลูกระบบอินทรีย์ จึงต้องใช้จุลินทรีย์เข้ามาช่วยกำจัดโรคของทุเรียน ด้วยการใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย ซึ่งจะมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่ช่วยกำจัดเชื้อโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนได้ดี     

เปิดความรู้ต่อ

การทุเรียนอินทรีย์

ทุเรียน เป็นไม้ผลที่มีระบบรากไวต่อโรคพืช

เปิดความรู้ต่อ