สายฝน สวนพี่เลี้ยง คชรัตน์

เกษตรกรไทย

ค้นหา

สายฝน สวนพี่เลี้ยง คชรัตน์

@saifonkochrat
สวนพี่เลี้ยงผลิตอาหารปลอดภัย/เผือกหอม,ทานตะวันเพาะงอก,เมล็ดทานตะวันผักบุ้งเพาะงอก,เผือกหอม/กล้วยหอมทอด
468

รายการสินค้า

องค์ความรู้

เผือกหอม

เผือกหอมคุณภาพปลอดภัยมีกลิ่นหอมเฉพาะถิ่น อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

เปิดความรู้ต่อ