วิทธวัตย์ กิติธรรมรัตน์

เกษตรกรไทย

ค้นหา

วิทธวัตย์ กิติธรรมรัตน์

@vitthavat.k
โซล่าเซลล์ พลังงาน เพื่ออนาคต จุลินทรีย์ท้องถิ่น เพื่อสิ่งแวดล้าม https://www.youtube.com/watch?v=X3RiH9YZ4yw
499